februar TILBUD 
VILKÅR OG BETINGELSER 

35% rabatt + opptil 1.500,- rabatt per lugar

Bestillingsperiode: 3. februar – 3. mars 2020
Avreiseperiode: Alle seilinger med avgang på eller etter den 1. mars 2020.

Informasjon om tilbudet:

-          35% rabatt på grunnprisen for alle gjester i en lugar. Skatter, avgifter og eventuell forhåndsbetalt tips rabatteres ikke.

-          Opptil 1.500,- ekstra rabatt per lugar. Rabatten stryres av seilingslengde og valgt lugarkategori etter følgende:

Antall netter

Inn-og utvendig lugar

Balkonglugar

Suite

Opptil 5 netter

200,-

450,-

700,-

6 netter eller lengre

450,-

700,-

1.500,-

Andre tillegg og fordeler, inkludert, men ikke begrenset til, skatter, avgifter, tips, flypriser, hotell og transport er ikke inkludert og vil ikke bli redusert som en del av kampanjen.

 

Dubai – 50% rabatt + 3. og 4. persons kampanje

Bestillingsperiode: 1. – 29. februar 2020

Avreiseperiode: Seilinger med avreise fra Dubai i perioden 16. desember 2019 – 16. mars 2020.

 

Tilbudet:

-          Første og andre person i en lugar får 50% rabatt på cruisets grunnpris, (skatter, avgifter og eventuell forhåndsbetalt tips rabatteres ikke)

-          3. og 4. person betaler bare skatter, avgifter og tips

 

Lugarkategori:

-          50% gjelder for samtlige lugarkategorier

-          3. og 4. persons-kampanjen gjelder for innvending lugar og opp til Junior Suite

 

Barnekampanje 

Bestillingsperiode: 1. februar – 3. mars 2020.   
Avreiseperiode: Utvalgte seilinger på 4 netter eller lengre med avreise i perioden 1. mars– 15. mai, 31. august – 17. desember 2020, samt 8. januar – 17. mai 2021. 
Unntak: Seilinger med avreise i følgende perioder inngår ikke i tilbudet; 14. – 17. februar 2020, 14. – 23. mars 2020, 03. – 17. april 2020, 15. mai – 31. august 2020, 21.–28. november 2020, 12.–15. februar 2021, 13. mars – 4. april 2021.   
Informasjon om tilbudet: Barn, 12 år eller yngre, betaler bare skatter, avgifter og eventuell forhåndsbetalt tips når de deler lugar med to andre gjester. 

 Dette tilbudet er begrenset til gjester i berettiget alder, som følges av en forelder eller voksen og som oppfyller kravene i Royal Caribbeans bookingregler og vilkår som finnes tilgjengelig på 

https://www.royalcaribbean.com/nor/no/terms-and-conditions/promotions

 

Alaska Kicker

Bestillingsperiode: 27. desember 2019 – 3. mars 2020

Skip: Ovation-, Radiance-, og Serenade of the Seas.

Avreiseperiode: Gjelder utvalgte skip med avreise i perioden 15. mai – 11. september 2020.

Informasjon om tilbudet: Få opptil 1.000,- i rabatt per lugar. Rabatten gjelder per lugar og varierer etter valgt lugarkategori: 200,- for inn- og utvendig lugar, 450,- for balkonglugar og 1.000,- for suiter.

 

Kombinere:

35% rabatt på grunnprisen + opptil 1.500,- ekstra rabatt, Barnekampanje og Alaska Kicker kan kombineres med hverandre, samt med Flash Sales, Next Cruise-offer, restriktive rabatter, (for eks. ISO-priser), promo-kode tilbud, gratis oppgradering, visse Crown and Anchor-rabatter og fordeler for aksjeeiere.

Dubai: 50% rabatt på grunnprisen samt 3. og 4. personskampanjen kan kombineres med Flash Sales, Next Cruise-offer, restriktive rabatter, (for eks ISO priser), promo-kode tilbud, gratis oppgradering, visse Crown & Anchor rabatter og fordeler for aksjeeiere.

Tilbudene over kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampanjer, inklusiv, men ikke begrenset til; standard gruppe, Interline, Travel Agent, Friends- and Family og nettopriser.

 

Unntak:

Flash Sales gjelder ikke for avganger i Kina.

35% rabatt på grunnprisen gjelder ikke for seilinger i Kina, kallt ”Culturally Enrichment Cruises”.

Barnerabatten gjelder ikke for seilinger med avreise i følgende perioder; 14. – 17. februar 2020, 14. – 23. mars 2020, 03. – 17. april 2020, 15. mai – 31. august 2020, 21.–28. november 2020, 12.–15. februar 2021, 13. mars – 4. april 2021.  

 

Allmenne vilkår

Singelreisende gjester som betaler 200% av cruiseprisen er berettiget til hele tilbudet. Singelreisende gjester som betaler mindre enn 200% av cruiseprisen er berettiget til en proporsjonal del av tilbudet.

Rabatten, (Savings), brukes på cruiseprisen, (eksklusiv skatter, avgifter og eventuell forhåndsbetalt tips), og trekkes fra ved betaling. Rabatten vises som ”Savings” og deles likt mellom første og andre person i lugaren. Alle andre avgifter, inklusiv, men ikke begrenset til, skatter, avgifter og havnekostnader tilkommer og gjelder for alle gjester.

Dollar til å bruke fritt ombord, (Onboard Credit, OBC), vises som ”Ship Spend” eller ”Ship Credit”. Summen vises som en kreditt på gjestenes, (1. og 2. person), ombordkonto og skal ikke benyttes som rabatt eller kreditt mot cruisepris eller andre utgifter, Alle andre avgifter, inklusiv, men ikke begrenset til, skatter, avgifter og havnekostnader, tilkommer og gjelder for alle gjester.

Det oppgitte beløpet kan bare brukes frem  til kl. 22 den siste kvelden på seilingen. Det har ingen kontantverdi, kan ikke overføres og kan ikke brukes i vårt casino ombord. Eventuell gjenværende kreditt etter denne tiden vil bli fjernet fra gjeldende ombordkonto.

Gjester med bookinger som er gjort før denne kampanjen som vil ta del av de nye fordelene i dette tilbudet må kansellere eksisterende bestilling og gjøre en ny booking. Når bestillinger kanselleres gjelder vanlige avbestillingskostnader.

Bookinger som er gjort innen den spesifiserte kampanjeperioden, men som senere blir endret, enten til et tilbud med lavere pris og/eller ikke-anvendelig skip og seilingsdatoer vil ikke få beholde fordelene i denne kampanjen.

Etter tilbudsperioden, vil tilbudet bli fjernet fra bestillingen hvis gjesten avbestiller og så gjennoppretter bestillingen på nytt, booker opp en ny bestilling på samme skip og seilingsdato, foretar en prisendring eller endrer skip eller seilingsdato.

Tillegg og fordeler inkludert, men ikke begrenset til, skatter, avgifter, bonuser, flypriser, hotell og transport er ikke inkludert i den oppgitte prisen og vil ikke bli redusert som en del av overnevnte tilbud.

Priser og tilbud er avhengig av tilgjengelighet, basert på kapasitet og kan trekkes tilbake når som helst. Rabatten anvendes på grunnprisen på standardprisen, som er den normale prisen som annonseres, basert på arrangørens standard prispolitikk. Standardprisen kan endre seg under kampanjeperioden basert på normal tilbud og etterspørsel. Arrangørens bestillingsbetingelser gjelder og er tilgjengelig på: https://www.royalcaribbean.com/nor/no/terms-and-conditions/promotions

Arrangøren forbeholder seg retten til å kansellere, avbryte og/ eller endre denne kampanjen, eller deler av den, hvis en svindel, teknisk svikt, en endring av gjeldende lov eller andre faktorer utover arrangørens rimelige kontroll skader integriteten eller korrekt utførelse av denne kampanjen; som bestemmes av arrangørens eget skjønn. Arrangøren forbeholder seg retten til å rette opp feil, unøyaktigheter eller mangler og til enhver tid endre eller oppdatere priser og avgifter uten forhåndsvarsel.

Våre tilbud gjelder for innbyggere i Norge.

 

Arrangørens opplysninger

Arrangør er fartøyoperatør for det aktuelle cruise, enten RCL Cruises Ltd eller Royal Caribbean Cruises Ltd, et liberiansk selskap med kontor på 1050 Caribbean Way, Miami, FL 33132-2096.

©2020 Royal Caribbean Cruises Ltd. Skipet er registrerat på Bahamas.

My Personas

code: